FAQ

English text follows below

Συχνές ερωτήσεις για το ‘The Courtyard’

Χωρίς αμφιβολία η οικιστική ανάπτυξη που ονομάζεται ‘The Courtyard’ στην Δασούπολη, είναι το πιο όμορφο έργο του είδους του, που θα κατασκευαστεί στην Λευκωσία. Με ελεγχόμενη είσοδο, με αυτοκίνητα μόνο στο υπόγειο, κήπο που ανέρχεται σε περίπου 6,000 μέτρα ο οποίος θα είναι τοπιοτεχνημένος για δραστηριότητες που αρμόζουν στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Η τοποθεσία που θα κτιστεί το έργο είναι πολύ πλεονεκτική διότι αν και έχει εύκολη πρόσβαση τόσο στο κέντρο όσο και στον αυτοκινητόδρομο, ταυτόχρονα βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο μιας ήσυχης περιοχής. Μπορεί κάποιος με τα πόδια να επισκεφτεί πολλές υπηρεσίες περιλαμβανομένων σχολείων, φαρμακείων, περιπτέρων, εστιατορίων, καφετεριών, ιδιωτικού νοσοκομείου και άλλων.

Όλες οι πληροφορίες για το έργο, εκτός από τις τιμές, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.thecourtyard.com.cy

Πιο κάτω παραθέτουμε κάποιες συχνές ερωτήσεις που γίνονται από ενδιαφερόμενους αγοραστές:

1. Τιμές και τι περιλαμβάνουν;

Οι τιμές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Δύο υπόγειους καλυμμένους χώρους στάθμευσης (ένα για τα διαμερίσματα των 2 υπνοδωματίων). Δικαίωμα για αγορά επιπρόσθετων χώρων στάθμευσης
 • Υποδαπέδια θέρμανση με ηλεκτρικό heat pump
 • Πρόνοια για μονάδες κλιματισμού για κάθε δωμάτιο
 • Αλουμινένιες ηλεκτρικές περσίδες στα παράθυρα και πόρτες υπνοδωματίων
 • Πιεστικό νερού
 • Πόσιμο νερό στην κουζίνα
 • Φωτοβολταïκά για κοινόχρηστους χώρους και πολλά άλλα

Οι τιμές διαφέρουν για κάθε διαμέρισμα αναλόγως εμβαδού εσωτερικών χώρων, καλυμμένων μπαλκονιών, αυλής για ισόγεια διαμερίσματα και κήπου οροφής για τα ρετιρέ και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα. Βρείτε το διαμέρισμα που σας αρέσει και κοπιάστε να συζητήσουμε την τιμή.

2. Πότε θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει η ανάπτυξη;

Έχουν δοθεί όλες οι άδειες. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2023. Η διάρκεια των κατασκευών αναμένεται να ανέλθει σε δύο περίπου χρόνια. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε μια φάση περίπου τον Δεκέμβριο του 2025.

3. Πώς γίνονται οι πληρωμές;

Με την κράτηση ενός διαμερίσματος πληρώνεται το 30% της τιμής. Το υπόλοιπο της τιμής πληρώνεται σταδιακά με την πρόοδο των εργασιών.

4. Ποιοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας GPR Green Park Residences Ltd που θα αναπτύξει το έργο και ποιος θα είναι ο εργολάβος του έργου;

Η εταιρεία ανάπτυξης είναι πολυμετοχική. Στους μετόχους περιλαμβάνονται άτομα με μεγάλη πείρα στο τομέα των ακινήτων, τόσο στο κατασκευαστικό μέρος όσο και στις πωλήσεις, με πείρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η εθνικότητα των μετόχων είναι κατά κύριο λόγο Κύπριοι αλλά υπάρχει και ένας Πολωνός επιχειρηματίας και Λιβανέζοι επενδυτές.

Η εργοληπτική εταιρία που έχει επιλεγεί είναι η K. Athienitis Contractors Ltd. Πέραν της μεγάλης εμπειρίας σε οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις, η K. Athienitis Contractors Ltd ξεχωρίζει για την καλή ποιότητα των κατασκευών της. Η K. Athienitis Contractors Ltd ενεργεί σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης για την ολοκλήρωση του έργου.

‘The Courtyard’ – FAQ

‘The Courtyard’ residential project is without doubt the most exquisite to be built in Nicosia. Its controlled entrance, with cars present only in the basement area and a landscaped 6000-metre garden area will facilitate activities fit to the needs of the modern way of life.

The project’s site is truly advantageous as it will offer easy access both to the town centre as well as the highway, while being at the highest location of the peaceful immediate area. Services and amenities like schools, pharmacies, kiosks, restaurants, coffee shops and a private health centre are all within walking distance.

All information about the project, except prices, are found on the webpage www.thecourtyard.com.cy.

Frequently-asked questions from interested buyers are found below:

1. Prices and what is included?

The prices include the following, among others:

 • Two covered basement parking areas, (one for the 2-bedroom flats). The privilege of buying extra parking spaces
 • Underfloor heating with an electric heat pump
 • Provisions for air conditioning units in every room
 • Aluminum, electric blinds for all bedroom balcony doors windows and
 • Water pressure system
 • Town water supply in the kitchen
 • Photovoltaics for the common areas as well as many other features

Prices vary depending on the internal area of each flat, the area of the covered balconies, garden for ground-floor flats, roof garden for top floor, the floor height of each flat etc. Find the flat that you like and come to discuss the price.

2. When will construction of the project start and when will it finish?

All permits have been issued. The construction has begun in October 2023. The construction period will be about 2 years. The entire project shall be completed around December 2025.

3. How are payments made?

Upon reservation of a flat 30% of the purchase price is paid. The rest of the purchase price is paid gradually according to the progress of the construction.

4. Who are the shareholders of the GPR Green Park Residences Ltd, company that will develop the project, and who will be the contractor?

There is a diverse shareholding of the company. They include individuals with long experience, both in Cyprus and internationally, in the real estate sector, (both in construction as well as sales). Most of the shareholders are Cypriots but it includes a Polish shareholder as well as several Lebanese.

The contracting company is K. Athienitis Contractors Ltd. Beyond the vast experience in both residential and commercial projects the contractors have a good reputation in the market for the quality of their work. The company K. Athienitis Contractors Ltd acts in cooperation with the developing company for the completion of the project.

Enquiry Form