FAQ

English text follows below

Συχνές ερωτήσεις για το ‘The Courtyard’

Χωρίς αμφιβολία η οικιστική ανάπτυξη που ονομάζεται ‘The Courtyard’ στην Δασούπολη, είναι το πιο όμορφο έργο του είδους του, που θα κατασκευαστεί στην Λευκωσία. Με ελεγχόμενη είσοδο, με αυτοκίνητα μόνο στο υπόγειο, κήπο που ανέρχεται σε περίπου 6,000 μέτρα ο οποίος θα είναι τοπιοτεχνημένος για δραστηριότητες που αρμόζουν στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Η τοποθεσία που θα κτιστεί το έργο είναι πολύ πλεονεκτική διότι αν και έχει εύκολη πρόσβαση τόσο στο κέντρο όσο και στον αυτοκινητόδρομο, ταυτόχρονα βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο μιας ήσυχης περιοχής. Μπορεί κάποιος με τα πόδια να επισκεφτεί πολλές υπηρεσίες περιλαμβανομένων σχολείων, φαρμακείων, περιπτέρων, εστιατορίων, καφετεριών, ιδιωτικού νοσοκομείου και άλλων.

Όλες οι πληροφορίες για το έργο, εκτός από τις τιμές, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.thecourtyard.com.cy

Πιο κάτω παραθέτουμε κάποιες συχνές ερωτήσεις που γίνονται από ενδιαφερόμενους αγοραστές:

1. Τιμές και τι περιλαμβάνουν;

Οι τιμές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Δύο υπόγειους καλυμμένους χώρους στάθμευσης (ένα για τα διαμερίσματα των 2 υπνοδωματίων). Δικαίωμα για αγορά επιπρόσθετων χώρων στάθμευσης
 • Υποδαπέδια θέρμανση με ηλεκτρικό heat pump
 • Μονάδες κλιματισμού για κάθε δωμάτιο
 • Αλουμινένιες ηλεκτρικές περσίδες στα παράθυρα και πόρτες υπνοδωματίων
 • Ηλιακό θερμοσίφωνα και πιεστικό,
 • Πόσιμο νερό στην κουζίνα
 • Φωτοβολταïκά για κοινόχρηστους χώρους και πολλά άλλα

Οι τιμές ξεκινούν από €228,000 για τα διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, €371,000 για τα διαμερίσματα 3 υπνοδωματίων, €476,000 για τα διαμερίσματα 4 υπνοδωματίων και €704,000 για τα οροφοδιαμερίσματα 5 υπνοδωματίων.

2. Πότε θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει η ανάπτυξη;

Έχουν δοθεί όλες οι άδειες. Η διάρκεια των κατασκευών αναμένεται να ανέλθει σε δύο χρόνια. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε μια φάση τον Δεκέμβριο του 2024.

3. Πώς γίνονται οι πληρωμές;

Με την κράτηση ενός διαμερίσματος πληρώνεται το 10% της τιμής. 20% με την έναρξη των εργασιών και την υπογραφή πωλητηρίου εγγράφου το οποίο θα κατατεθεί στο κτηματολόγιο και θα υποθηκευτεί το αντίστοιχο μερίδιο του οικοπέδου προς όφελος του αγοραστή ή της τράπεζας του. 20% με την ολοκλήρωση των σκελετών του έργου όλων των ορόφων (δηλαδή θεμέλια, κολώνες και πλάκες). 15% με την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας. 15% με την τοποθέτηση των πατωμάτων και επιφανειών σε μπάνια και κουζίνα. 10% με την τοποθέτηση των ερμαριών, ειδών υγιεινής και πορτοπαραθύρων και 10% με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του διαμερίσματος στον αγοραστή.

4. Ποιοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας GPR Green Park Residences Ltd που θα αναπτύξει το έργο και ποιος θα είναι ο εργολάβος του έργου;

Ο αριθμός των μετόχων σήμερα ανέρχεται σε εννέα. Στους μετόχους περιλαμβάνονται άτομα με μεγάλη πείρα στο τομέα των ακινήτων, τόσο στο κατασκευαστικό μέρος όσο και στις πωλήσεις, με πείρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η εθνικότητα των μετόχων είναι ένας Πολωνός επιχειρηματίας, δύο Λιβανέζοι και έξι Κύπριοι.

Η εργοληπτική εταιρία θα επιλεγεί από εργολάβους τάξης Α που θα λάβουν μέρος στις προσφορές που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο του 2021. Θα ληφθούν υπόψιν τόσο οικονομικά όσον και ποιοτικά κριτήρια για την πολύ σημαντική επιλογή του κυρίως εργολάβου.

‘The Courtyard’ – FAQ

‘The Courtyard’ residential project is without doubt the most exquisite to be built in Nicosia. Its controlled entrance, with cars present only in the basement area and a landscaped 6000-metre garden area it will facilitate activities fit to the needs of the modern way of life.

The project’s site is truly advantageous as it will offer easy access both to the town centre as well as the highway, while being at the highest location of the peaceful immediate area. Services and amenities like schools, pharmacies, kiosks, restaurants, coffee shops and a private health centre are all within walking distance.

All information about the project, except prices, are found on the webpage www.thecourtyard.com.cy.

Frequently-asked questions from interested buyers are found below:

1. Prices and what is included?

The prices include the following, among others:

 • Two covered basement parking areas, (one for the 2-bedroom flats). The privilege of buying extra parking spaces
 • Underfloor heating with an electric heat pump
 • Air conditioning units in every room
 • Aluminum, electric blinds for all bedroom balcony doors windows and
 • Solar water heater and a water pressure system
 • Town water supply in the kitchen
 • Photovoltaics for the common areas as well as many other features

Prices start at € 228,000 for the 2-bedroom flats, € 371,000 for the 3-bedroom ones, € 476,000 for 4-bedroom flats and € 704,000 for the whole floor flats of 5 bedrooms.

2. When will construction of the project start and when will it finish?

All permits have been issued. The construction period will be 2 years. The entire project shall be completed in December 2024.

3. How are payments made?

Upon reservation of a flat 10% of the purchase price is paid. Another 20% is paid upon launch of the construction and the signing of the sales agreement which will be filed with the Lands Registry and the corresponding percentage of the land mortgaged in favour of the buyer or his/her bank. A further 20% will be paid upon completion of the frame works of all floors, (specifically the foundations, pillars and slabs). 15% is payable upon completion of wall construction. A further 15% when flooring works as well as kitchen and bathroom coverings are completed. 10% will be paid upon installation of cupboards, bathroom fittings as well as doors and windows. Lastly, another 10% is to be paid when all work is completed and the flat is delivered to the buyer.

4. Who are the shareholders of the GPR Green Park Residences Ltd, company that will develop the project, and who will be the contractor?

There exist 9 shareholders. They include individuals with long experience, both in Cyprus and internationally, in the real estate sector, (both in construction as well as sales). Their nationalities are one Polish, two Lebanese and six Cypriots.

The contracting company will be chosen through the tender procedure to be conducted around December 2021, from a group of Class-A contractors. Both strict economic and quality criteria will apply for the important choice of the contracting company.

Enquiry Form